ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

на 2018 / 2019 навчальний рік для бакалаврів

 

Шифри груп вказано станом на 2017 / 2018 навчальний рік.

Запис на вивчення вибіркових дисциплін буде проводитись

з 7 до 12 травня 2018 р.

Група  АК-11

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Психологія

Трудове право

Культура особистості

Правове регулювання публічних закупівель в Україні

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Гідро- і пневмоавтоматика

Гідро- і пневмопривід лісозаготівельних і деревообробних машин

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Електротехнічні матеріали

Матеріали кібер-фізичних систем

 

 

Група  АКС-11

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Культура сучасного виробництва

Політологія

Релігієзнавство

Поглиблене вивчення іноземної мови

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Системи автоматизованого проектування

Моделювання об’єктів керування з розподіленими параметрами

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Технологічні об’єкти і процеси виробництва деревинних композитних матеріалів

Технологія деревинних композитів

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Технологічні об’єкти і процеси механічного оброблення деревини

Деревообробні верстати загального призначення

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Відновлювальні джерела енергії

Автоматизація систем теплопостачання

Технологічні об’єкти і процеси гідротермічного оброблення деревини

Автоматичний контроль параметрів довкілля

 

 

Групи  МЛ-11, МД-11, ІН-11, ГМ-11

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Психологія

Трудове право

Культура особистості

Правове регулювання публічних закупівель в Україні

 

 

Група  ЛІ-11

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Природозаповідна справа

Лісова ентомологія

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Охорона та захист лісових насаджень

Недеревні ресурси лісу

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Історія української культури

Психологія

Трудове право

Культура особистості

Правове регулювання публічних закупівель в Україні

 

 

Група  ЛІС-11

 І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Природозаповідна справа

Лісомисливське господарство

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Недеревні ресурси лісу

Менеджмент на лісових підприємствах

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Математичне моделювання та обчислювальні методи

Економіка природокористування

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Дорожньо-будівельні машини і основи ґрунтознавства

Технічна експлуатація та обслуговування машин і устатковання

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Спеціалізовані транспортні засоби

Технології комп’ютерного проектування

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Автомобілі та трактори

Машини та обладнання для лісосічних і лісоскладських  робіт

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Сучасні технології лісокультурного виробництва

Теорія ефективності виробництва і науково-технічний прогрес

 

 

Група  АК-21

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Технології комп’ютерного проектування

Устатковання виробництва клеєної масивної деревини

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Технологія деревинних композитів

Деревинознавство

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Машини, обладнання та основи технології лісосічних і лсоскладських робіт

Теоретична механіка

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Національна економіка

Україна в Європі та світі

Поглиблене вивчення іноземної мови

Охорона навколишнього природного середовища

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Різання деревини, конструкція та обслуговування д/о обладнання

Наукові дослідження деревообробних машин

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Теорія інформації

Правила дорожнього руху

 

 

Групи  МЛ-21, МД-21, ІН-21

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Національна економіка

Україна в Європі та світі

Поглиблене вивчення іноземної мови

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

Група  ЛІ-21

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Спеціалізовані транспортні засоби

Лісовідновлення і лісорозведення

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Технології комп’ютерного проектування

Лісомисливське господарство

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Стандартизація лісових товарів

Механічне оброблення деревини

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Національна економіка

Україна в Європі та світі

Поглиблене вивчення іноземної мови

Охорона навколишнього природного середовища

 

 

Група  АК-31

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Sustainable Development

Економіка природокористування

Поглиблене вивчення іноземної мови

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Інформаційні технології в деревообробленні

Технології деревообробки та сушіння деревини

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Менеджмент на д/о підприємствах

Поглиблене вивчення іноземної мови

Теорія ефективності виробництва і НТП

Маркетинг і ЗЕД

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Відновлювальні джерела енергії

Технології виробів з деревини

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Технології деревних композиційних матеріалів

Устатковання виробництва деревних плит

 

Група  Л-31

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Sustainable Development

Економіка природокористування

Поглиблене вивчення іноземної мови

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Наукові дослідження процесів лісозаготівлі

Технології комп’ютерного проектування

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Екологізація лісозаготівлі та транспорту лісу

Лісогосподарські машини та знаряддя

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Теорія ефективності виробництва і науково-технічний прогрес

Менеджмент на лісових підприємствах

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Менеджмент на деревообробних підприємствах

Поглиблене вивчення іноземної мови

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Правила дорожнього руху

Природоохоронні засади транспортного освоєння лісових масивів

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК  ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

на 2018 / 2019 навчальний рік для магістрів

 

Шифри груп вказано станом на 2017 / 2018 навчальний рік.

Запис на вивчення вибіркових дисциплін буде проводитись

з 7 до 12 травня 2018 р.

 

Групи  МЛС-21, МДС-21, ІМ-41, ІМ-42

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Інтелектуальна власність

Основи демократії

Економічна теорія та політика розвитку

Соціологія сталого розвитку

Сталий розвиток

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Успішне працевлаштування: теорія та практика

Промислова екологія

Ділова іноземна мова

Правове регулювання ведення бізнесу

Державне та регіональне управління

 

Групи  АКС-21, АК-41

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Інтелектуальна власність

Основи демократії

Економічна теорія та політика розвитку

Соціологія сталого розвитку

Сталий розвиток

 

І семестр (вибір 2 дисциплін)

 

Наукові дослідження

Системи оптимального і адаптивного керування

Комп’ютерно-інтегровані системи електроприводу

Системний аналіз автоматизованих організаційно-технічних систем

Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації процесів гідротермічного оброблення деревини

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Успішне працевлаштування: теорія та практика

Промислова екологія

Ділова іноземна мова

Правове регулювання ведення бізнесу

Державне та регіональне управління

 

ІІ семестр (вибір 2 дисциплін)

 

Автоматизація перероблення відходів

Гнучкі автоматизовані виробництва та робототехнічні комплекси

Системи штучного інтелекту

Автоматизовані лінії та оброблювальні центри

 

 

 

Групи  ЛІС-21, Л-41

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Інтелектуальна власність

Основи демократії

Економічна теорія та політика розвитку

Соціологія сталого розвитку

Сталий розвиток

 

І семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Науково-технічна творчість і винахідництво

Методологія наукових досліджень

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Екологічні засади лісозаготівлі

Автоматизування проектування та будування лісових доріг

Ресурсоефективне та чисте виробництва

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Успішне працевлаштування: теорія та практика

Промислова екологія

Ділова іноземна мова

Правове регулювання ведення бізнесу

Державне та регіональне управління

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Геоінформаційні системи і технології

Охорона праці в галузі та цивільний захист

Лісова сертифікація

 

ІІ семестр (вибір 1 дисципліни)

 

Виробнича логістика

Моделювання й оптимізація виробничих процесів