КАФЕДРИ :                       ЛПВЛД    ЛМ    ДООІ    АКІТ    ПМ    ТММ

 

ЗМІСТ:            КОНТАКТИ    КОЛЕКТИВ      ІСТОРІЯ

 

Історія кафедри лісових машин

Теперішня кафедра лісових машин та гідравліки (ЛМ та Г) бере початок від кафедри сухопутного і водного транспорту лісу та тягових машин, яка була створена одночасно з заснуванням Львівського лісотехнічного інституту у 1945 р. Першим її завідувачем був директор Інституту доц. В.І. Гарузов. Під його керівництвом велася наукова робота з удосконалення процесу транспортування деревини вузькоколійними залізницями. Він очолював кафедру до 1954 р.

У 1955 р. посаду завідувача кафедри сухопутного і водного транспорту лісу обійняв канд. техн. наук, доц. Б.Г. Гастєв, який до того завідував аналогічною кафедрою у Білоруському технологічному інституті. З 1957 по 1959 p., окрім завідування кафедрою, він був заступником директора інституту з наукової роботи. Під керівництвом проф. Б.Г.Гастева на кафедрі сформувався науковий напрям динаміки лісотранспортних машин, який знайшов широке визнання у науковому світі: підготовлено та захищено 2 докторські й 10 кандидатських дисертацій, видано монографію.

img1

Професор Б.Гастєв з учнями, зліва-направо професори: Н.Библюк, Г. Андрійчук, С.Костогриз, М.Гайдар, Б.Білик

З 1969 по 1985 р. кафедру очолював учень проф. Б.Г. Гастєва канд. техн. наук, доц. М.О. Гайдар, який одночасно протягом ряду років був ученим секретарем спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Він видав перший україномовний навчальний посібник із питань транспорту лісу.

У 1986 р. посаду зав. кафедри (під назвою “Кафедра транспорту лісу”) обійняв інший учень професора Б.Г. Гастєва канд. тех. наук, доц. Й.П. Ковтун, який до того був деканом лісоінженерного факультету. У 1988 р. кафедра увійшла до складу кафедри механізації лісорозробок, яку очолював проф. Т.М.Шкіря. Після відновлення кафедри у 1994 р. під назвою “Кафедра лісових машин і доріг” її очолив доктор техн. наук, проф. Н.І. Библюк, який спільно з професорами Б.В. Біликом, М.Г. Адамовським, доцентами О.А. Стиранівським, С.Й. Медведем, А.А. Бойком, М.М. Борисом, старшими викладачами М.І. Герисом, М.І. Олійником, асистентами М.М. Бойком, А.Л.Щупаком, Н.В.Шевченко та іншими успішно розвивають науковий напрям, започаткований проф. Б.Г. Гастєвим.

img2

Професор Библюк з учнями, зліва-направо: у першому ряді О. Стиранівський, М. Борис, у другому А. Щупак, М. Бойко і М. Герис

У цьому науковому напрямі кафедра стала провідною в Україні та країнах Центральної і Східної Європи. З часу відновлення кафедри її працівники опублікували 3 монографії, підручник, 10 навчальних посібників, понад 90 методичних вказівок і конспектів лекцій та понад 500 наукових статей; захищено 6 кандидатських дисертацій. Спільно з Івано-Франківським ДПКТІ Мінпрому України працівники кафедри (М.О. Гайдар і С.Й. Медвідь) у 1994 р. впровадили Інструкцію з проектування лісових автомобільних доріг у гірських умовах Карпат.

Працівники кафедри розробили і впровадили у виробництво математичне забезпечення системи автоматизованого проектування самохідних сільськогосподарських машин для внесення міндобрив і хімзахисту рослин, вимірювальну апаратуру, алгоритми та програми розрахунку експлуатаційних показників нових малогабаритних тракторів для доглядового рубання та автобусів ЛАЗ.

На підставі багаторічних теоретичних і експериментальних досліджень у 1970-80 – тих роках у відповідності до виконання держбюджетних науково-дослідних робіт і господарських договорів на кафедрі розроблено методологію імітаційного моделювання і розрахунку процесів руху лісотранспортних засобів як складних багатомірних систем з урахуванням просторових коливань пакета стовбурів зі змінними за довжиною фізико-механічними властивостями. До експериментальних досліджень на кафедрі широко залучалися студенти.

Кафедра встановила своєрідний рекорд (серед споріднених кафедр колишнього Радянського Союзу) за кількістю нагороджених Міністерством освіти студентів за найкращу наукову роботу: медалями – 13; дипломами – 8. Дипломами Міносвіти України нагороджено 27 студентів.

За підсумками трьох всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з галузі науки ”Транспорт”, секція ”Автомобілі та трактори” в 2008 та 2009 рр. дипломами за 2 місце нагороджено 4 студентів – лісомеханіків Павліва І.А., Хилюка М.М., Бема Т.М., Маціюка І.В., а в 2011 році заохочувальним дипломом 2 студентів – Лісовика В. і Росоловського В.

img10

Студенти, нагороджені грамотами на 63-ій студентській науково-технічній конференції НЛТУ України, 2011 р.

Починаючи з 1994 p., кафедра під керівництвом проф. Н.І. Библюка розгорнула пошукові дослідження з екологічних проблем лісотранспорту в Карпатах і розроблення нових підходів до створення екологічно безпечних технологій та технічного забезпечення. Розроблені на кафедрі програмне забезпечення та методика теоретичних й експериментальних інженерно-екологічних досліджень дали змогу отримати висліди, які апробовані на міжнародних і регіональних наукових конференціях та шляхом публікацій. Висліди виконання держбюджетних та госпдоговірних робіт стали підставою для створення на базі кафедри „Центру інженерної екології”, як регіональної громадської організації та комісії екологічних технологій у рамках Наукового товариства ім. Шевченка. Це дало змогу залучити до досліджень науковців споріднених спеціальностей інших вузів Львова. На кафедрі сформовано новий науковий напрям – екологічні технології лісоексплуатації, в якому виконуються магістерські роботи, кандидатські та докторська дисертації.