КАФЕДРИ :                       ЛПВЛД    ЛМ    ДООІ    АКІТ    ПМ    ТММ

 

ЗМІСТ:            КОНТАКТИ    КОЛЕКТИВ      ІСТОРІЯ

 

Історія кафедри деревообробного обладнання та інструментів

Заснована кафедра в 1947 році в структурі механіко-технологічного факультету.

Першим завідувачем кафедри був канд. техн. наук, доцент Тімонен С. М., який очолював кафедру до 1976 року. В цей період відбулося становлення кафедри. Кафедра розпочала проведення наукових досліджень і підготовку наукових кадрів через аспірантуру. За цей час підготували й захистили кандидатські дисертації Фелещук В. М., Носовський Т. А., Леськів В. Д., Шостак В. В., Бутенко В. Д.

У вересні 1973р. на кафедрі відбулася всесосюзна нарада з питань різання деревини в якій взяли участь відомі вчені проф. Манжос Ф. М., проф. Грубе О. Е., проф. Маковський М. В. та інші.

З 1976 по 1983 рік кафедру очолював канд. техн. наук, доцент Фелещук В. М. За цей період значно зміцнилася навчально-лабораторна база кафедри, активізувалася методична та науково-дослідна робота. Підготували й захистили кандидатські дисертації Геврик Є .О., Апостолюк С. О., Кірик М. Д.

У 1983 році завідувачем кафедри було обрано канд. техн. наук, доцента Кірика М. Д. Під його керівництвом кафедра продовжила зміцнення матеріально-технічної бази. Було створено дві нові лабораторії, кабінет різання деревини та деревних матеріалів, комп’ютерний клас, сучасні стенди з дисциплін кафедри.

У 1989 р. на кафедрі відбулося виїзне засідання науково-методичної ради Міністерства освіти СРСР за участю проф. Амаліцкого В. В.

Починаючи з 1990 року на кафедрі було організовано підготовлення та видання україномовної навчально-методичної літератури. З 2014 року завідувачем кафедри обрано д-ра техн. наук, професора Шостака В. В. На сьогоднішній день усі навчальні дисципліни кафедри забезпечені україномовними підручниками, посібниками та методичними розробками. Кафедра видала сім підручників та вісім навчальних посібників з грифом Міністерства освіти й науки України.

З 1983 р. на кафедрі захищено 14 кандидатських дисертацій (Савчук Я. І., Пилипчук М. І., Волошинський О. О., Онуфрик П. П., Татьяненко В. А., Ребезнюк І. Т., Глова І. І., Полоз В. І., Озимок Ю. І., Рудь А. Є., Климаш Р. Р. Степанчук С. П., Бурдяк М. Р. та Капраль Ю. Р.) і три докторські дисертації (Кірик М. Д., Шостак В. В., Ребезнюк І. Т.).

Кафедра підтримує зв’язки зі Зволенським технічним університетом (Словаччина), Університетом агрономії і лісу ім. Мендаля (м. Брно, Чеська Республіка), Московським університетом лісу, Санкт-Петербурзькою лісотехнічною академією (Росія), Білоруським технологічним університетом (м. Мінськ).

Серед випускників кафедри є три доктори технічних наук, 27 кандидатів технічних наук, заступник міністра галузевого міністерства (Чорновцан І. А., 1951р.), генеральний директор меблевого об’єднання (Грузинов Б. А., 1952 р.), заступник генерального директора (Ячмінський І. О., 1955 р.).

Сьогодні колективом кафедри у складі професорів Шостака В. В., Пилипчук М. І. та Ребезнюка І. Т., доцентів Григор’єва А. С., Озимка Ю. І., старшого викладача Савича М.М. та асистентів Павлюка Р. В., Бурдяка М. Р. і Капраля Ю. Р. ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Технічне забезпечення навчального процесу та наукової діяльності здійснюють інженери Заваринська О. І. і Тарас В. І.