КАФЕДРИ :                       ЛПВЛД    ЛМ    ДООІ    АКІТ    ПМ    ТММ

 

ЗМІСТ:            КОНТАКТИ    КОЛЕКТИВ      ІСТОРІЯ

 

Історія кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Кафедра автоматизації виробничих процесів організована в 1964 році. Очолив кафедру колишній випускник лісоінженерного факультету, автор і конструктор перших автоматизованих ліній, пристроїв і механізмів для первинного оброблення деревини, автор перших праць з автоматизації виробничих процесів на нижніх лісових складах, проректор з наукової роботи доцент Батін Іван Васильович.

 Уже через рік на базі кафедр автоматизації виробничих процесів, верстатів та інструментів був організований перший у вищих навчальних закладах колишнього Радянського Союзу факультет механізації та автоматизації. Тут готувалися фахівці за двома спеціальностями – “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів деревообробки та лісопромислових підприємств” та “Машини і механізми лісової та деревообробної промисловості”.

Колективу кафедри доводилося працювати в різних умовах. Кафедра була у складі факультетів механізації та автоматизації, технологічного, лісомеханічного, а тепер – навчально-наукового інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. У 1986 році вона об’єдналася з кафедрою енергетики.

За весь період аспіранти та здобувачі кафедри захистили 8 докторських і 39 кандидатських дисертацій.

 Закладені професором Батіним І. В. теоретичні основи і засади наукової школи в області теорії автоматичних ліній лісової та деревообробної промисловості розвинуті в наукових дослідженнях заслуженого діяча науки і техніки України доктора технічних наук професора Дудюка Д. Л., професора Максиміва В. М., кандидатів технічних наук доцента Валюх О. А., доцента Оріховського Р. Я., доцента Сороки Л. Я., доцента Іванишина Т. В., доцента Мисика М. М. та інших. Їх розробки широко використовуються в науково-дослідній роботі, в проектно-конструкторській діяльності та в навчальному процесі.