Навчаючись в інституті, студенти здобувають такі ступені вищої освіти:

 

«БАКАЛАВР» за спеціальностями та спеціалізаціями:

– Прикладна механіка (спеціальність). Організовує ефективну експлуатацію машин, устатко́вання та інструментів, впроваджує засоби комплексної механізації виробництва;

– Лісова інженерія (спеціалізація). Розв’язує спеціалізовані завдання та практичні проблеми в лісовому господарстві, застосовуючи методи та технології інженерії;

– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальність). Організовує ефективну експлуатацію технічних засобів автоматизації та систем автоматичного керування, впроваджує комплексну автоматизацію у виробництво;

«МАГІСТР» за спеціальностями та спеціалізаціями:

– Галузеве машинобудування (у цій спеціальності три спеціалізації: Машини та устатко́вання лісового господарства; Деревообробче устатко́вання; Промисловий інжиніринг). Проектує інструменти, устатко́вання та системи технічного обслуговування машин для підприємств лісового комплексу; досліджує роботу машин і устатко́вання, щоб удосконалювати їхні конструкції та інтенсифікувати процеси обробляння деревини;

– Лісова інженерія (спеціалізація). Здійснює організаційно-керівничу, господарську та науково-дослідницьку діяльність у галузі технологій лісового господарства;

– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціальність). Досліджує, проектує й оптимізує автоматизовані лінії та системи автоматичного контролювання, регулювання і керування технологічними процесами;

«ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» за спеціальностями:

– Галузеве машинобудування. Аналізує, створює інноваційну продукцію в машинобудуванні,  експлуатує та утилізує її;

– Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Аналізує, створює та експлуатує інноваційну продукцію в царині автоматизації машин і технологічних процесів.