Студентське самоврядування

 

Студентське самоврядування – невід’ємна частина громадського самоврядування, що забезпечує захист прав студентів і їхню участь в управлінні навчальним закладом.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в інституті та обираються шляхом таємного голосування.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, інституту, гуртожитку, вищого навчального закладу. За погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про:

– відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;

– переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

– призначення заступника директора інституту, який відповідає за роботу зі студентами;

– поселення студентів у гуртожиток і виселення з нього;

– затвердження списків студентів для отримання академічної та соціальних стипендій;

– затвердження рішень з питань студентських містечок і гуртожитків.

У своїй діяльності студентська рада інституту керується законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.

Основними завданнями студентської ради є:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;

– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

– сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;

– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

– сприяння працевлаштуванню випускників;

– участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

– сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Актив студентського самоврядування ННІ ІМАКІТ:

– студент гр. МЛ-51м Галай Іван Івановичголова студентської ради інституту,

Е-mail: stud.iimakit@nltu.edu.ua;

– студентка гр. АК-31 Пугач Анна Василівнаголова студентської профспілки інституту:

– студент гр. ЛІ-51м Кошмак Сергій Анатолійовичголова студентської ради гуртожитку № 3.

.

Поштова скринька студентського самоврядування університетуstud.rada@nltu.edu.ua.

Лист МОН Щодо діяльності органів студентського самоврядування.