Ребезнюк Ігор Тарасович

Доктор технічних наук, професор

тел.: +38-032-2381168+38-(032)-238-45-04.

E-mail: rebeznyuk@ukr.net

     Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, керівник наукової школи з проблем динаміки деревообробного обладнання; учений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертаційних робіт за спеціальністю 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт, професор з 2010 року.

І. НАУКОВІ СТУПЕНІ

Доктор технічних наук – 2009 р. Національний лісотехнічний університет України, Львів (“Розвиток наукових основ розпилювання деревини на стрічкопилкових верстатах”). Кандидат технічних наук – 1993 р. Львівський лісотехнічний інститут (“Підвищення продуктивності процесу ділення деревностружкових плит вузькими стрічковими пилками”).

ІІ. ВЧЕНЕ ЗВАННЯ

      Професор кафедри деревообробного обладнання та інструментів – 2012 р Національний лісотехнічний університет України Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Доцент кафедри деревообробного обладнання та інструментів – 2007 р. Національний лісотехнічний університет України Міністерство освіти і науки України Атестаційна колегія

ІІІ. ВИЩА ОСВІТА

Інженер-механік за спеціальністю «Машини та механізми лісової та деревообробної промисловості» – 1985 р. Львівський лісотехнічний інститут (1980–1985 рр.)

ІV. ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

2012 р. – до теперішньог о часу Декан лісомеханічного факультету

2010-2012 Професор кафедри деревообробного обладнання та інструментів НЛТУ України.

2006-2010 Доцент кафедри деревообробного обладнання та інструментів НЛТУ України

2004-2006 Докторант кафедри деревообробного обладнання та інструментів Національного лісотехнічного університету України (НЛТУ України), м. Львів

2004 Старший науковий співробітник НДС УкрДЛТУ 2003-2004 Докторант кафедри деревообробного обладнання та інструментів Українського державного лісотехнічного університету (УкрДЛТУ), м. Львів 1

985-2003 Старший викладач кафедри деревообробного обладнання та інструментів ЛЛТІ

1992-1995 Асистент кафедри деревообробного обладнання та інструментів ЛЛТІ

1991-1992 Інженер другої категорії кафедри деревообробного обладнання та інструментів ЛЛТІ

1990 Молодший науковий співробітник НДС ЛЛТІ

1989-1990 Аспірант кафедри верстатів та інструментів ЛЛТІ

1986-1989 Секретар комітету комсомолу ЛЛТІ

1986 Заступник секретаря комітету комсомолу ЛЛТІ

1985-1986 Стажист-викладач кафедри верстатів та інструментів ЛЛТІ

1980-1985 Студент механічного факультету денного навчання Львівського лісотехнічного інституту (ЛЛТІ) 1980 Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів Дохнянського цеху перероблення деревини

V. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Установлювання закономірностей взаємодії різальних пилок з деревиною під час пиляння на деревообробному обладнанні. Досліджування процесу підготовляння дереворізальних пилок. Використовування методів науково-технічної творчості для вдосконалювання процесів та обладнання в деревооброблянні.

VІ. НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

Основи технічної творчості. Механічне оброблення деревини. Науково-технічна творчість.