Виготовлення дубліката залікової книжки

Виготовлення дубліката студентського квитка

Відрахування за власним бажанням

 Дозвіл до захисту дипломного проекту роботи

Дозвіл на відпрацювання пропущеного заняття

Дозвіл на звільненя від занять

Ліквідування академічної різниці

Надання академічної відпустки за станом здоров’я

Надання академічної відпустки по догляду за дитиною

Переведення студента з платного

Переведення студента на денну форму

Переведення студента на заочну форму

Повернення з академічної відпустки

Повернення коштів

Поновлювання студента до складу ННІ ІМАКІТ

Поновлювання студента до складу ННІ ІМАКІТ держ

Продовження строкумліквідування академічної різниці