Павлюк Р.В.

Павлюк Роман Володимирович

старший викладач,

кандидат технічних наук

тел. роб.: +38-032-239-27-90

E-mail: pavlуuk_roman@ukr.net

Є автором понад 100 наукових праць, серед яких монографія, статті, методичні вказівки, патенти на винаходи, навчальні програми, збірка тестових завдань, звіти з держбюджетних і госпдоговірних науково- дослідних робіт.

І. НАУКОВІ СТУПЕНІ

Кандидат технічних наук, 1993 р. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка АН Украї- ни, «Розробка евтектичних електродів для електро- іскрового зміцнення деталей машин і оснащення», 05.02.01 – матеріалознавство в машинобудуванні (промисловість). Інженер- технолог, 1984 р. Львівський лісотехнічний інститут, «Вдосконалення технологічного процесу клеїльного цеху Київської МФ».

ІІ. ОСВІТА

Докторант Національний лісотехнічний університет України, Львів (2007 – 2009). Аспірант Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка АН Украї- ни, Львів (1986-1990). Студент Львівський лісотехнічний інститут, закінчив з відзна- кою ІІ технологічний факультет за спеціальністю «Тех- нологія деревообробки» з присвоєнням кваліфікації інженера-технолога. Львів (1982-1989).

ІІІ. ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

  • 2012 – по теперішній час Заступник директора ННІ ІМАКІТ, Національний лісотехнічний університет України, Львів.
  • 2001 – 2006 Заступник декана заочного факультету, Національ- ний лісотехнічний університет України, Львів.
  • 2000 – по теперішній час Доцент, кафедра технології матеріалів та інженерної графіки, Національний лісотехнічний університет України, Львів.
  • 1997 -2000 Старший викладач, кафедра технології матеріалів та інженерної графіки, Український державний лісо- технічний університет, Львів.
  • 1995-1997 Асистент, кафедра технології матеріалів та інженер- ної графіки, Український державний лісотехнічний університет, Львів.

IV. НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Поверхневе зміцнення інструменту та деталей машин з використан- ням технологій електроіскрового легування та вакуумного йонно-плаз- мового напилення.

V. НАВЧАЛЬНІ КУРСИ

«Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство», «Електротехнічні матеріали», «Оброблення та поверхневе зміцнення конструкційних матеріалів», «Навчальна практика з дисципліни «Технологія конструкційних мате- ріалів та матеріалознавство»