Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах” та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.04.2018 р. № 531-л “Про проведення акредитаційної експертизи” на кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій розпочала свою роботу експертна комісія з проведення чергової акредитаційної експертизи спроможності Державного вищого навчального закладу “Національний лісотехнічний університет України” надавати освітню послугу підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” галузі знань 15 “Автоматика та приладобудування” в складі:

Голова комісії: Филипенко Олександр Іванович – декан факультету автоматики і комп’ютеризованих технологій Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор;

Член комісії:       Голінко Ігор Михайлович – доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, кандидат технічних наук