КАФЕДРИ :                       ЛПВЛД    ЛМ    ДООІ    АКІТ    ПМ    ТММ

 

ЗМІСТ:            КОНТАКТИ    КОЛЕКТИВ      ІСТОРІЯ

 

Історія кафедри технології матеріалів і машинобудування

Заснована у 1988 році в результаті об’єднання двох кафедр – технології матеріалів і машинобудування та інженерної графіки. Першу з них з 1960 до 1986 р.р. очолював доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки Яцюк А. І., а з 1986 до 1988 р.р. – кандидат технічних наук, доцент Романенчук М. В. Другу кафедру (інженерної графіки) з 1947 до 1975 р.р. очолював відомий вчений в галузі нарисної геометрії кандидат технічних наук, професор Королевич О. Й., а з 1975 до 1988 р.р. – кандидат технічних наук, доцент Ткаченко М. М.

З 1988 до 1993 р.р. завідувачем кафедри технології матеріалів та ін­женерної графіки був канд. техн. наук, доцент Романенчук М. В. З 1993 р. кафедру очолює д-р, техн. наук, професор Голубець В. М. У 2014 р. кафедра технології матеріалів та інженерної графіки перейменована у кафедру технології матеріалів і машинобудування.